דרישות משותפות לכל הסטודנטים לתואר שני לשנת הלימודים

השלמות

חובת ההשלמות כוללת:

>> משפטים: 27-706 יסודות המשפט

כל סטודנט אשר לא למד את הקורס הנ"ל במסגרת התואר הראשון, חייב ללמוד את קורס ההשלמה. חובת קורס ההשלמה נשלחת לסטודנטים עם מכתב הקבלה. 

חובה להשלים את קורס ההשלמה במהלך השנה הראשונה לתואר השני. 

לא ניתן יהיה לערוך מערכת בשנה השנייה כל עוד לא בוצע תנאי קורס ההשלמה. מערכת הרישום תהיה חסומה בפני סטודנטים שלא סיימו במועד קורסים אלה.

סטודנט אשר חויב בקורס השלמה, ולמד קורס בתואר הראשון שמכיל את מירב החומר הנדרש, יכול לבקש פטור: יש למלא טופס פניה לבית הספר ללימודים מתקדמים ולהעביר אותו אל משרדי התוכנית בצירוף סילבוס הקורס שנלמד.


על מנת להפוך להיות סטודנט מן המניין, סטודנט חייב לעבור את קורס ההשלמה בציון 80 לפחות. סטודנטים שלא יקבלו ציון זה במועד א' חייבים להיבחן במועד ב', על מנת לשפר את הציון. 

לאחר קבלת הציון בקורס ההשלמה, יש לבקש שינוי מעמד ל"סטודנט מן המניין" באמצעות טופס פניה אל הוועדה לתואר שני, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התכנית או לקבל במדור שמ"ע בנין 502/12.

 

קורסי יסוד ביהדות

למידע בנושא זה, יש לעיין בחוברת פרטי מידע של בית הספר ללימודים מתקדמים:

https://yesod.biu.ac.il/protocolMA

 

אנגלית

מי שמילא את דרישת האנגלית לתואר ראשון, בין אם ע"י מבחן או קבלת פטור, פטור מלימוד נוסף בתואר שני (במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה).