מקורות יהודיים ליישוב סכסוכים

המקורות בחוברת זו חולקו לארבע קטגוריות:

  1. היחס לסכסוך ומחלוקת: כולל מקורות לתפיסת הקונפליקט במשפט העברי; הופעתם של סכסוכים רצויים, כפי שמוצג במחלוקת בית הלל ובית שמאי המדגימים את האפשרות של דו קיום למרות אי הסכמה; העיקרון של לא לפרוש מן הציבור או להיות שונה ממנו ככלי למניעת סכסוך פנימי.
  2. מניעת סכסוך: מקורות המעודדים את השלום ומדגישים את חשיבותו. כולל מקורות העוסקים בשיפור היחסים בין צדדים במחלוקת ובין בני אדם בכלל; שמירת הכבוד בין אדם לחברו; אהרון  כאבטיפוס של מגשר ומביא שלום; יציאה נגד חרחור ריב ונטירת טינה.
  3. כלים ליישוב סכסוך:  מקורות המציגים אפשרויות שונות להתמודדות עם קונפליקט ומחלוקת: פתרונות אלימים, היפרדות,שלטון הרוב, פשרה והתפייסות.
  4. גישות לניהול סכסוך: כאן נסקרים עקרון הנקמה על ידי עיון בערי מקלט ככלי לניטרול הנטיה הטבעית לנקום לצד מקורות העוסקים בנידוי מחד ובמחילה מאידך.

 

כל קטגוריה מחולקת לתת-נושאים. בסוף כל תת- נושא מופיע סיכום קצר והסבר של הטקסטים שהובאו. המקורות מובאים בסדר כרונולוגי, ולכל מחבר מופיע שיוך ביוגרפי קצר.

מטרת חוברת זו היא להציג מערך של מקורות יהודים העוסקים בקונפליקט, אולם אין כאן שאיפה לקודקס כולל. מוצעות כאן מובאות מייצגות ממגוון מקורות על מנת להציג תמונה כללית של גישות יהודיות לקונפליקט. במקרים רבים אותו טקסט מופיע במקורות שונים כמו מדרש, תלמוד, רמב"ם ושולחן ערוך. במצב זה הוצג לרוב הטקסט מהמקור הקדום ביותר, אלא אם כן אחד המקורות האחרים מציע גירסה ברורה  או מפורטת יותר.

חוברת המקורות