אשכול הגישור הרב-תחומי

לראשונה בישראל, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה לכם ללמוד מגוון קורסים במקבץ של אשכול גישור רב תחומי. להלן פרטים לגבי אשכול הגישור הרב- תחומי:

הלימודים בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן, מתאימים למגשרים מנוסים וכן למגשרים בתחילת דרכם. הרקע התאורטי הנלמד בתוכנית יהווה בסיס משמעותי להבנה עמוקה של קונפליקטים, להבנת התנהגויות של אנשים במצבי קונפליקט ולהכרת מודלים שונים להתמודדות עם מצבי אי הסכמה מורכבים. ההתנסות המעשית בתוכנית מלווה בניתוח רפלקטיבי מעמיק, אשר תורם למגשרים וותיקים ומנוסים להבין מנקודות מבט שונות את התהליכים אשר התרחשו בחדר הגישור. מגשרים רבים אשר סיימו את התוכנית, העידו כי הלימודים שיפרו את יכולותיהם כמגשרים באופן משמעותי, בזכות מגוון הקורסים הרחב והבין-תחומי אשר מציעה התוכנית למגשרים שיבחרו באשכול זה.

קורסים רלוונטיים לאשכול: קורס גישור,  ישוב סכסוכים וגישור במערכות חינוך במאה ה 21, גישור מקוון – אספקטים יישומיים מרחב הדיגיטלי, יישוב סכסוכים במבט רב תחומי- על משפט ובוררות, סדנה למשא ומתן, מחלוקת במעגלי המשפחה, בעין הסערה - פרידה וגירושין מזווית פסיכולוגית, הליכים דיגיטליים ומקוונים ליישוב סכסוכים, פרקטיקה בגישור, רגשות וקונפליקט, צדק מאחה.

למידע המלא על התואר השני בשנה קלנדרית אחת (ללא תזה) - תשפ"ג