קול קורא למלגת מחקר בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ- תשפ"ד

מצורף קול קורא למלגת לימודים ע"ס 15,000 ש"ח לעבודה תזה בנושא:

גישור ודיאלוג בחברה הישראלית

יש להגיש את המסמכים עד ה- 20.12.23

במייל לכתובת : p.confl@biu.ac.il

תחת הכותרת "הגשת מועמדות למלגת מחקר"

מלגה