פוליטיקה קואליציונית בישראל: משא ומתן ועמימות במקוח מרבה שחקנים, מפלגת העבודה 1999-1949

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: