מסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה)

להרשמה

לימודי תואר שני עם תזה (במסלול ייעודי לתזה) נערכים בשנתיים עד שלוש שנים.

 

תנאי הקבלה

קבלה בממוצע של 85 ומעלה בתואר ראשון. הקבלה היא למסלול ייעודי לתזה המעבר הרשמי למסלול עם תזה יתאפשר בכפוף לעמידה בתנאי המסלול הייעודי לתזה.

פרטים במזכירות התוכנית. 
 

תוכנית לימודים

התואר כולו מורכב מ 18 ש"ש (שעות שבועיות) (36 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן (יתכנו שינויים בקורסים הנדרשים):

קורסי חובה עיוניים - 7 ש"ש (14 נ"ז) 
קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות-חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את התשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים

קורסי חובה במתודולוגיה - 3 ש"ש (6 נ"ז) 
סדנה לכתיבת עבודת מחקר וקורס בשיטות מחקר יסייעו לסטודנטים בעריכת מחקר תזה וכתיבת מחקר התזה

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה, למעט סדנה לכתיבת עבודת מחקר שתתקיים בסמסטר א' בשנה ב'.

קורסי בחירה- 8 ש"ש (16 נ"ז) 
חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים. רשימת קורסי הבחירה משתנה מדי שנה. מומלץ לפנות לתוכנית ולהתעדכן ברשימת הקורסים.

עבודת המחקר 

ביצוע מחקר בהדרכת מנחה אקדמי מתאים.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

כתיבת העבודה היא בכפוף לתקנון בית-הספר ללימודים מתקדמים (פרטים בפרק המבוא) ועל-פי ההוראות המפורסמות באתר התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.

בחינת גמר 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות 

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

לפרטים נוספים נא לפנות לאתי אפל, מרכזת התוכנית: 03-5318043.