דרישות מיוחדות למסלול עם תזה (מסלול א')

להרשמה

מידע נוסף, יימסר בקרוב.

בינתיים, מוזמנים לשלוח אלינו מייל לכתובת: P.Confl@biu.ac.il | לנייד וניתן לשלוח מסרונים: 054-6070040, 03-5318043