בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת 'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות'

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: