פערי תפיסות על רקע תרבותי של צוות רפואי ומטופלים בבית חולים והשפעתם על הסיכויים לקיום קונפליקטים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: