התווך האמריקאי בתהליך אנאפוליס (2007-2008) והשפעתו על תוצאת התהליך כמקרה בוחן

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: