ד"ר בן מולוב

קורות חיים

ד"ר בן מולוב מרצה בתוכנית ליישוב סכסוכים.

הוא מלמד יחסים בינלאומיים וקורס הידברות יהודית-ערבית בין-דתית בבית הספר לתקשורת ובחוג המשולב של מדעי החברה באוניברסיטה. ד"ר מולוב מרכז את הפרויקט לחקר דת, תרבות ושלום באוניברסיטת בר-אילן.

ד"ר מולוב מתמחה בגישות בין תרבותיות ובין דתיות ליישוב סכסוכים מההיבט המחקרי והמעשי, ומלמד בתוכנית את הקורס:  "גישות ליישוב סכסוכים בחברה הישראלית", שנעשה בשיתוף פעולה עם קרן קונרד אדנאהר, וכולל גם סמינר בין תרבותי בעיר עכו.

 

תחומי מחקר

יחסים בינלאומיים

מתמחה בגישור בין-תרבותיות ובין- דתיות ליישוב סכסוכים