מידע למועמדים/ות לשנת תשפ"ד

במסמך זה מוצגת תוכנית ייחודית ללימודי תואר שני ללא תזה, בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, בשנה קלנדרית אחת (כולל לימודי קיץ) או בשנתיים.

אנו מציעים לימודים במסלולים שלהלן:

1 .לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת.

2 .לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנתיים.

3 .לימודי תואר שני עם תזה (במסלול ייעודי לתזה), הנערכים בשנתיים עד שלוש שנים.

4 .לימודי תואר שלישי. 

 

למידע נוסף על תוכניות הלימודים לשנת תשפ"ד