סטודנטים לתואר שני ושלישי

Rachel Lieberman

During my studies, I became particularly interested in emotions and their role in the mediation process. While there is research about emotions and their role in conflict, there is limited research about emotion in the conflict resolution process of mediation. I therefore decided to pursue a thesis to examine how emotions (based on current psychological research) manifest themselves in the mediation process as  well as how they are handled.

Thesis Advisor : Dr. Maayan Katzir

הסבר על תזה של סטודנטית  ויש תמונה שלה

 

שירלי רוזן
המחקר שלי עוסק בהשפעת השימוש בערוצי תקשורת ומידע מונעי טכנולוגיה המתבססים על דינמיקה של ניהול קונפליקטים ועל רווחת הצוות בצוותים וירטואליים היברידיים. 

המחקר שואף להעמיק את ההבנה באשר לקשרים בין בחירת הצוות ברמת וירטואליות מסוימת לניהול האינטראקציות, סוגי הקונפליקט השונים, השלב ההתפתחותי בו נמצא הצוות, ודפוסי ניהול הקונפליקט, לבין ההשפעה שלהם על רווחת הצוות והמחוברות הארגונית שלו. 

מנחות: ד"ר מעין קציר, ופרופ' הלנה דה- סביליה סינה.