פרופ' אבי כרמלי

פרופ'
פרופ' אבי כרמלי

תחומי מחקר

מנהיגות אסטרטגית, משאבים בלתי מוחשיים ויתרונות תחרותיים, תהליכי למידה ויצירת ידע, יצירתיות וחדשנות, קשרים איכותיים בעולם העבודה, דעיכה, כישלונות עסקיים וניהול משברים.