קול קורא למלגה עבור סטודנט.ית מקהילת יוצאי אתיופיה

קול קורא למלגה עבור סטודנט.ית מקהילת יוצאי אתיופיה

קול קורא להגשת מועמדות למלגת שכר לימוד לתואר שני בניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן
לסטודנט.ית מקהילת יוצאי אתיופיה לשנת לימודים תשפ"ד. 

יש להגיש את המסמכים עד ה- 21.9.23

במייל לכתובת : p.confl@biu.ac.il

תחת הכותרת "מועמדות למלגת שכר לימוד לסטודט.ית מקהילת יוצאי אתיופיה"