קול קורא למלגה - שנת הלימודים תשפ"ד

קול קורא לשנת הלימודים תשפ"ד

להגשת מועמדות לקבלת מלגה על בסיס סוציואקונומי לשנת הלימודים תשפ"ד לסטודנטים שנה א' בתואר שני ללא תזה, בתוכנית ניהול ויישוב סכסוכים ומשא מתן באוניברסיטת בר-אילן.

ניתן להגיש מועמדות עד ה-26 בספטמבר 2023 באמצעות מדור מלגות של אוניברסיטת בר אילן

כל הפרטים והקריטריונים לקבלת המלגה נמצאים בקול קורא המצורף

מלגה לשנת תשפ"ד