החברה ההסדרית: ארגוני החברה האזרחית, נסיונות לישוב השסע הדתי חילוני

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: 
תקציר: