הייצוגים המנטליים של מושג האמון במשא ומתן ותפקידם המתווך בין דפוס ההתקשרות של היחיד ובין אסטרטגית המשא ומתן בה הוא בוחר

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: