פרופ' משה רוסמן

פרופ'
פרופ' משה רוסמן

תחומי מחקר

יישוב סכסוכים ביהדות