Placeholder Image

פרופ' ג'ראלד שטיינברג

    מחקר

    ביחסים בינלאומיים , אסטרטגיה, הגבלת תפוצת אמצעי לחימה, דיפלומטיה אזורית ומשא ומתן בתהליך השלום, פוליטיקה של זכויות אדם וארגונים לא- ממשלתיים (NGO).‏‏

    תאריך עדכון אחרון : 27/11/2014