פרופ' ג'ראלד שטיינברג

פרופ'
פרופ' ג'ראלד שטיינברג

תחומי מחקר

ביחסים בינלאומיים , אסטרטגיה, הגבלת תפוצת אמצעי לחימה, דיפלומטיה אזורית ומשא ומתן בתהליך השלום, פוליטיקה של זכויות אדם וארגונים לא- ממשלתיים (NGO).‏‏