ד"ר חנן מנדל

תחומי מחקר

ODR

ODR, יישוב סכסוכים סביבתיים