השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים-בזוג