הזדמנות לריפוי מיפוי מרכיבי ההתנצלות: פרספקטיבה דיפרנציאלית של פוגעים ונפגעים.

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: