ד"ר מעין קציר

קורות חיים

ד"ר מעין קציר היא מרצה בכירה בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ.

מחקריה, המתפרסמים בכתבי עת מדעיים בתחום הפסיכולוגיה, עוסקים ברגשות, בוויסות עצמי ורגשי, בקבלת החלטות ומו"מ, וביחסים בין קבוצות. לאחרונה היא קיבלה מענק (גראנט) מהקרן הגרמנית ישראלית (GIF – German Israeli Foundation) על מנת לחקור כיצד ניתן להמעיט בשימוש בכלים חד פעמיים (ובכך למנוע סכסוכים עתידיים).  

ד"ר קציר מלמדת בתוכנית קורסים העוסקים בתהליכים פסיכולוגיים המובילים ליצירת סכסוכים ולשימורם, וכן תהליכים פסיכולוגיים התורמים ליישובם.

פירסומים

Katzir, M., & Posten, A.-C. (2023). Are there dominant response tendencies for social reactions? Trust trumps mistrust—evidence from a Dominant Behavior Measure (DBM).Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/pspa0000334

Katzir, M., & Genschow, O. (2022). Automatic or controlled: How does disbelief in free will influence cognitive functioning? British Journal of Psychology. doi: 10.1111/bjop.12578

Emanuel, A., Katzir, M., & Liberman N. (2022). Why do people increase effort near a deadline? An opportunity-cost model of goal-gradients. Journal of Experimental Psychology: General. doi: 10.1037/xge0001218  

Katzir, M., & Liberman, N. (2022). Information on Averted Infections Increased Perceived Efficacy of Regulations and Intentions to Follow Them. Social Psychological and Personality Science, 13, 27-38.  doi: 10.1177/1948550620986288

Katzir, M., Cohen, S., & Halali, E. (2021). Is it all about appearance? Limited cognitive control and information advantage reveal self-serving reciprocity. Journal of Experimental Social Psychology, 97, 104192. doi: 10.1016/j.jesp.2021.104192

Katzir, M., Baldwin, M., Werner, K. M., & Hofmann, W. (2021). Moving beyond inhibition: Capturing a broader scope of the self-control construct with the Self-Control Strategy Scale (SCSS). Journal of Personality Assessment, 103, 762-776. doi: 10.1080/00223891.2021.1883627

Bornstein, O., Katzir, M., Simchon, A., & Eyal, T. (2021). Differential effects of abstract and concrete processing on the reactivity of basic and self-conscious emotions. Cognition and Emotion, 35, 593-606. doi: 10.1080/02699931.2020.1848804

Katzir, M., Emanuel, A., & Liberman, N. (2020). Cognitive performance is enhanced if one knows when the task would end. Cognition, 197. doi: 10.1016/j.cognition.2020.104189   

Rom, S. C., Katzir, M., Diel, K., & Hofmann, W. (2020). On trading off labor and leisure: A process model of perceived opportunity costs. Motivation Science, 6(3), 235–246. doi: https://doi.org/10.1037/mot0000148 

Katzir, M., Hoffmann, M., & Liberman, N. (2020). Consequences of agreement versus disagreement on physical disgust: How do people perceive the cleanliness and morality of someone who expresses inappropriate disgust. European Journal of Social Psychology, 50, 422-437. doi: 10.1002/ejsp.2631

Katzir, M., Hoffmann, M., & Liberman, N. (2019). Disgust as an essentialist emotion that signals non-violent out-grouping with potentially low social costs. Emotion, 19, 841-862. doi: 10.1037/emo0000480

Katzir, M., Ori, B., & Meiran, N. (2018). “Optimal suppression” as a solution to the paradoxical cost of multitasking: examination of suppression specificity in task switching. Psychological Research, 82, 24-39. doi: 10.1007/s00426-017-0930-2

Gilead M.*, Katzir, M.*, Eyal T., & Liberman N. (2016).[*Shared First Authorship] Neural correlates of self-conscious vs. basic emotions. Neuropsychologia, 81, 207-218. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.12.009  

Katzir, M., Ori, B., Eyal, T., & Meiran, N. (2015). Go with the flow: How the consideration of joy versus pride influences automaticity. Acta Psychologica, 155, 57-66. doi: 10.1016/j.actpsy.2014.12.003 

Katzir, M., Ori, B., Hsieh, S., & Meiran, N. (2015). Competitor rule priming: Evidence for priming of task-rules in task switching. Psychological Research, 79, 446-462. doi: 10.1007/s00426-014-0583-3

Katzir, M., & Eyal, T. (2013). When stepping outside the self is not enough: A self-distanced perspective reduces the experience of basic but not of self-conscious emotions. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 1089-1092. doi: 10.1016/j.jesp.2013.07.006 

Katzir, M., Eyal, T., Meiran, N., & Kessler, Y. (2010). Imagined positive emotions and inhibitory control: The differentiated effect of pride versus happiness. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36, 1314-1320.  doi: 10.1037/a0020120

קורסים

ויסות עצמי ורגשי בקונפליקטים ובמשא ומתן

שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות

גישות חברתיות ופסיכולוגיות לקונפליקטים ולמשא ומתן

כוחה של הסיטואציה - קונפליקטים בין אישיים ובין קבוצתיים

תחומי מחקר

פסיכולוגיה חברתית
  • רגשות וויסותם
  • שליטה עצמית וקוגניטיבית
  • העדפות חברתיות
  • יחסים בין קבוצות