ד"ר מעין קציר

ד"ר
ד"ר מעין קציר
אוניברסיטה: 

פירסומים

Katzir, M., Emanuel, A., & Liberman, N. (2020). Cognitive performance is enhanced if one knows when the task would end. Cognition, 197. doi: 10.1016/j.cognition.2020.104189                                                                                                                                                                                                                                                                   

Rom, S. C., Katzir, M., Diel, K., & Hofmann, W. (2020). On trading off labor and leisure: A process model of perceived opportunity costs. Motivation Science, 6(3), 235–246. doi: https://doi.org/10.1037/mot0000148                                                                                                                        

Katzir, M., Hoffmann, M., & Liberman, N. (2020). Consequences of agreement versus disagreement on physical disgust: How do people perceive the cleanliness and morality of someone who expresses inappropriate disgust. European Journal of Social Psychology, 50, 422-437. doi: 10.1002/ejsp.2631                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Katzir, M., Hoffmann, M., & Liberman, N. (2019). Disgust as an essentialist emotion that signals non-violent out-grouping with potentially low social costs. Emotion, 19, 841-862. doi: 10.1037/emo0000480                                                                                                                                                                                                                               

Katzir, M., Ori, B., & Meiran, N. (2018). “Optimal suppression” as a solution to the paradoxical cost of multitasking: examination of suppression specificity in task switching. Psychological Research, 82, 24-39. doi: 10.1007/s00426-017-0930-2                                                                                                                                                                                     

Gilead M.*, Katzir, M.*, Eyal T., & Liberman N. (2016). Neural correlates of self-conscious vs. basic emotions. Neuropsychologia, 81, 207-218. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.12.009                                                                                                                                     

*Shared First Authorship

Katzir, M., Ori, B., Eyal, T., & Meiran, N. (2015). Go with the flow: How the consideration of joy versus pride influences automaticity. Acta Psychologica, 155, 57-66. doi: 10.1016/j.actpsy.2014.12.003                                                                                                                                                           

Katzir, M., Ori, B., Hsieh, S., & Meiran, N. (2015). Competitor rule priming: Evidence for priming of task-rules in task switching. Psychological Research, 79, 446-462. doi: 10.1007/s00426-014-0583-3                                                                                                                                             

Katzir, M., & Eyal, T. (2013). When stepping outside the self is not enough: A self-distanced perspective reduces the experience of basic but not of self-conscious emotions. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 1089-1092. doi: 10.1016/j.jesp.2013.07.006                                                                                                                                   

Katzir, M., Eyal, T., Meiran, N., & Kessler, Y. (2010). Imagined positive emotions and inhibitory control: The differentiated effect of pride versus happiness. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36, 1314-1320.  doi: 10.1037/a0020120                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

קורסים

ויסות עצמי ורגשי בקונפליקטים ובמשא ומתן

שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות

גישות חברתיות ופסיכולוגיות למשא ומתן

כוחה של סיטואציה-קונפליקטים בין אישיין ובין קבוצתיים 

תחומי מחקר

שיטות מחקר, רגשות ביישוב סכסוכים

רגשות בקונפליקטים, שיטת מחקר כמותיות,פסיכולוגיה במשא ומתן