מסגרת אנליטית לבחינת מעמדם הנורמטיבי של ארגונים בינלאומיים בלתי- ממשלתיים במשפט הבינלאומי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
תקציר: