ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום-מודרנית