ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום-מודרנית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: