עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2007 השפעת הביטחון הפסיכולוגי ומקורותיו על תהליכי הלמידה, הקונפליקטים והביצועים של צוותי עבודה אתי פז פרופ' אבי כרמלי
2007 להשאיר את הדלת פתוחה?! יסודות ההרחקה והמות אצל הנדוי בספרות חז"ל : עיון תאורטי -ביקרתי יאיר אלדן פרופ' אבי שגיא
2007 מסגרת אנליטית לבחינת מעמדם הנורמטיבי של ארגונים בינלאומיים בלתי- ממשלתיים במשפט הבינלאומי הראל בן-ארי פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2007 פוליטיקה קואליציונית בישראל: משא ומתן ועמימות במקוח מרבה שחקנים, מפלגת העבודה 1999-1949 אורי תמיר פרופ' גיורא גולדברג
2007 תפיסות ופרקטיקות של מגשרים בישראל עדי זרנקין
2006 דרכים מנחות ודרכים בלתי מנחות לפתרון בעיות באמצעות ייעוץ שרה בן-ארצי
2006 החברה ההסדרית: ארגוני החברה האזרחית, נסיונות לישוב השסע הדתי חילוני בת חן ויינהבר אשר כהן
2006 הייצוגים המנטליים של מושג האמון במשא ומתן ותפקידם המתווך בין דפוס ההתקשרות של היחיד ובין אסטרטגית המשא ומתן בה הוא בוחר נורית רייזמן
2004 מסגור של קונפליקט חברתי רויטל חמי-זינימן ד"ר רויטל חמי-זינימן
2002 פרספקטיבות על שימוש בכוח על ידי מגשר והשפעתו על תוצאת הגישור ניתוח משפטי, פילוסופי ופסיכולוגי עומר שפירא פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2000 השפעת הידברות על היחסים בין יהודים דתיים וחילוניים בישראל אורן שלו ד"ר כרמית קלר-חלמיש