עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2000 השפעת הידברות על היחסים בין יהודים דתיים וחילוניים בישראל MA אורן שלו פרופ' אפרים תבורי
2002 פרספקטיבות על שימוש בכוח על ידי מגשר והשפעתו על תוצאת הגישור ניתוח משפטי, פילוסופי ופסיכולוגי Ph.D עומר שפירא
2006 החברה ההסדרית: ארגוני החברה האזרחית, נסיונות לישוב השסע הדתי חילוני Ph.D בת חן ויינהבר אשר כהן
2006 הייצוגים המנטליים של מושג האמון במשא ומתן ותפקידם המתווך בין דפוס ההתקשרות של היחיד ובין אסטרטגית המשא ומתן בה הוא בוחר Ph.D נורית רייזמן פרופ' רחל בן ארי
2006 דרכים מנחות ודרכים בלתי מנחות לפתרון בעיות באמצעות ייעוץ Ph.D שרה בן-ארצי פרופ' רחל בן ארי
2007 להשאיר את הדלת פתוחה?! יסודות ההרחקה והמות אצל הנדוי בספרות חז"ל : עיון תאורטי -ביקרתי Ph.D יאיר אלדן פרופ' אבי שגיא
2007 פוליטיקה קואליציונית בישראל: משא ומתן ועמימות במקוח מרבה שחקנים, מפלגת העבודה 1999-1949 Ph.D אורי תמיר פרופ' גיורא גולדברג
2007 השפעת הביטחון הפסיכולוגי ומקורותיו על תהליכי הלמידה, הקונפליקטים והביצועים של צוותי עבודה Ph.D אתי פז פרופ' אבי כרמלי
2007 תפיסות ופרקטיקות של מגשרים בישראל Ph.D עדי זרנקין פרופ' רחל בן ארי
2007 היות דיאלוג בגישור Ph.D רן קוטנר
2007 מסגרת אנליטית לבחינת מעמדם הנורמטיבי של ארגונים בינלאומיים בלתי- ממשלתיים במשפט הבינלאומי Ph.D הראל בן-ארי פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2007 השפעת הבדלי התרבות על ניהול משא ומתן עסקי: הודו - ישראל (1992-2005) Ph.D גדעון שניר פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2008 התפקיד של אשמה ובושה בהתמודדות עם קונפליקטים בין אישיים: תרומתם של משאבים אישיותיים ומאפיינים מצביים Ph.D הדר ברנט פרופ' רחל בן ארי
2008 מסורת אהרון רודף שלום בין איש לאיש כמודל רבני לפיוס Ph.D דניאל רוט פרופ' משה רוסמן
2011 "הצד השלישי" בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני MA ישי זקס פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2012 בין דת, צבא ומדינה: קונפליקט הנאמנות של קציני צה"ל מהציונות הדתית MA עפר טהורי אשר כהן
2012 הזדמנות לריפוי מיפוי מרכיבי ההתנצלות: פרספקטיבה דיפרנציאלית של פוגעים ונפגעים. MA ענבל נתן פרופ' רחל בן ארי
2012 השפעת ההכשרה בקורס גישור על כישורי המגשר בסכסוכיו הבינאישיים MA רעות לובובסקי-גורן פרופ' אפרים תבורי
2013 פערי תפיסות על רקע תרבותי של צוות רפואי ומטופלים בבית חולים והשפעתם על הסיכויים לקיום קונפליקטים MA שולמית אוחנה פרופ' אפרים תבורי
2014 אודות הקונפליקט בבקשת סיוע מקצועי בארגונים: החשיבות של כבוד וההשלכות על ביצועי עובדים Ph.D ענת פרידמן
2014 תפיסת צדק תהליכי, המורה כבסיס בטוח, התקשורת לכיתה ודפוסי ניהול קונפליקטים בבית ספר. MA אלעד חפץ פרופ' רחל בן ארי
2016 הסכסוך בין היישוב המאורגן לרווזיוניסטים ולאצ"ל בשנים 1930-1945 - מקרה בוחן MA מרגלית לוי-בלוך ד"ר יצחק קונפורטי
2017 בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת 'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות' Ph.D גל סילברמן פרופ' מיכל אלברשטין
2017 השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים-בזוג MA דפנה גלוסקה פרופ' אפרים תבורי
2017 ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום-מודרנית Ph.D עופר אשואל פרופ' משה רוסמן