עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/יתסמל מיון מנחה
2006 דרכים מנחות ודרכים בלתי מנחות לפתרון בעיות באמצעות ייעוץ Ph.D שרה בן-ארצי פרופ' רחל בן ארי
2013 פערי תפיסות על רקע תרבותי של צוות רפואי ומטופלים בבית חולים והשפעתם על הסיכויים לקיום קונפליקטים MA שולמית אוחנה פרופ' אפרים תבורי
2012 השפעת ההכשרה בקורס גישור על כישורי המגשר בסכסוכיו הבינאישיים MA רעות לובובסקי-גורן פרופ' אפרים תבורי
2007 היות דיאלוג בגישור Ph.D רן קוטנר
2020 "גשר על פני מים סוערים" - השפעת הכשרת גישור ותוכניות לימוד משותפות על יחסי חרדים-חילונים בישראל Ph.D רחלי אשוול-יקר פרופ' אפרים תבורי
2012 בין דת, צבא ומדינה: קונפליקט הנאמנות של קציני צה"ל מהציונות הדתית MA עפר טהורי אשר כהן
2014 אודות הקונפליקט בבקשת סיוע מקצועי בארגונים: החשיבות של כבוד וההשלכות על ביצועי עובדים Ph.D ענת פרידמן
2012 הזדמנות לריפוי מיפוי מרכיבי ההתנצלות: פרספקטיבה דיפרנציאלית של פוגעים ונפגעים. MA ענבל נתן פרופ' רחל בן ארי
2017 ניתוח משא ומתן לשחרור שבויים יהודיים בתקופה הטרום-מודרנית Ph.D עופר אשואל פרופ' משה רוסמן
2002 פרספקטיבות על שימוש בכוח על ידי מגשר והשפעתו על תוצאת הגישור ניתוח משפטי, פילוסופי ופסיכולוגי Ph.D עומר שפירא
2007 תפיסות ופרקטיקות של מגשרים בישראל Ph.D עדי זרנקין פרופ' רחל בן ארי
2017 בחינת השפעתם של משתני אישיות: מטייה לאשמה, נטייה לבושה וסוג ההתקשרות על אופן העברה הבין דורית של סגנון ניהול הקונפליקט בין אמהות לבנותיהן בגיל ההתבגרות MA סיגל גולדשטיין-בלוך פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2006 הייצוגים המנטליים של מושג האמון במשא ומתן ותפקידם המתווך בין דפוס ההתקשרות של היחיד ובין אסטרטגית המשא ומתן בה הוא בוחר Ph.D נורית רייזמן פרופ' רחל בן ארי
2016 הסכסוך בין היישוב המאורגן לרווזיוניסטים ולאצ"ל בשנים 1930-1945 - מקרה בוחן MA מרגלית לוי-בלוך ד"ר יצחק קונפורטי
2020 התווך האמריקאי בתהליך אנאפוליס (2007-2008) והשפעתו על תוצאת התהליך כמקרה בוחן MA מוטי ורון
2011 "הצד השלישי" בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני MA ישי זקס פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2007 להשאיר את הדלת פתוחה?! יסודות ההרחקה והמות אצל הנדוי בספרות חז"ל : עיון תאורטי -ביקרתי Ph.D יאיר אלדן פרופ' אבי שגיא
2007 מסגרת אנליטית לבחינת מעמדם הנורמטיבי של ארגונים בינלאומיים בלתי- ממשלתיים במשפט הבינלאומי Ph.D הראל בן-ארי פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2008 התפקיד של אשמה ובושה בהתמודדות עם קונפליקטים בין אישיים: תרומתם של משאבים אישיותיים ומאפיינים מצביים Ph.D הדר ברנט פרופ' רחל בן ארי
2017 השפעת סגנון ניהול קונפליקטים על תפיסת כשירות של מגשרים-בזוג MA דפנה גלוסקה פרופ' אפרים תבורי
2008 מסורת אהרון רודף שלום בין איש לאיש כמודל רבני לפיוס Ph.D דניאל רוט פרופ' משה רוסמן
2020 בחינת תפיסת פגישת המהו"ת בקרב השחקנים השונים המשתתפים בה, בהתייחס להחלטה אם להמשיך ממנה להליך גישור עצמו MA דן ישעיהו פרופ' מיכל אלברשטין
2017 בחינת אסטרטגיות 'חקר עתידים' כגישת 'מניעת קונפליקט' במסגרת 'מערכת מעוצבת ליישוב מחלוקות' Ph.D גל סילברמן פרופ' מיכל אלברשטין
2007 השפעת הבדלי התרבות על ניהול משא ומתן עסקי: הודו - ישראל (1992-2005) Ph.D גדעון שניר פרופ' ג'ראלד שטיינברג
2006 החברה ההסדרית: ארגוני החברה האזרחית, נסיונות לישוב השסע הדתי חילוני Ph.D בת חן ויינהבר אשר כהן